obrazky
-

Programovacie úlohy posielajte na e-mail:

 • ...

Domovskú stránku druhého cvičiaceho RNDr. Bohdala nájdete na flurry.dg.fmph.uniba.sk/webog/sk/bohdal-vyucba/86-repr-geom-obj.html

Hodnotenie:

 • Max 30 bodov
 • Min 15 bodov
 • 6 programovacích úloh po 3 body = Max 18 bodov
 • 3 domáce úlohy alebo referáty po 3 body = Max 6 bodov
 • 0,5 bodu za účasť na jednej hodine = Max 6 bodov

Odovzdanie programovacej úlohy po termíne = 1,5 bodu.

Každý musí odovzdať minimálne 2 programovacie úlohy s nenulovým bodovým ohodnotením.

1. Domáca úloha - Hermitove kubiky

 • Možnosť kliknutím a ťahaním nastaviť polohu bodov aj derivacií.

2. Domáca úloha - Bézierova kubika a vizualizácia Casteljauovho algoritmu

 • Pri spustení program vykreslí predvolený riadiaci polygón bézierovej kubiky spolu s krivkou. Zároveň sa spustí vizualizácia de Casteljauovho algoritmu. Používateľ môže presúvať jednotlivé vrcholy ťahaním. Po pustení bodu sa vykreslí krivka znovu a spustí sa animácia de Casteljauovho algoritmu.

3. Domáca úloha - Kardinálny splajn - termín odovzdania 26. 3. 2013

 • Používateľ má možnosť zadávať klikaním vrcholy, pričom sa vykresľujú sa jednotlivé segmenty splajnu. Používateľ má možnosť vymazať celú plochu a začať odznovu, hýbať s už existujúcimi vrcholmi a meniť typ splajnu - clamped, prirodzený a cyklický.

4. Domáca úloha - B-splajny - termín odovzdania 9. 4. 2013 o 23.59

 • Používateľ má možnosť zadávať klikaním vrcholy, pričom sa vykresľujú sa jednotlivé segmenty splajnu. Používateľ má možnosť vymazať celú plochu a začať odznovu, hýbať s už existujúcimi vrcholmi a meniť ich násobnosť.

5. Domáca úloha - Bezierova bikubická plocha - termín odovzdania 30. 4. 2013 o 23.59

 • Po spustení programu sa zobrazí predvolená bikubická plocha. Používateľ môže pomocou myší pohybovať s vrcholmi a otáčať model plochy. Pri programovaní využite knižnicu OpenGL alebo adekvátnu náhradu.

6. Domáca úloha - Mandelbrotova množina - pekne ofarbená, idealne duhovým prechodom - termín odovzdania 12. 5. 2013 o 23.59

 • Po spustení programu sa zobrazí pohľad na Mandelbrotovu množinu.
-
Copyright © 2008-2022 Miroslava Valíková