obrazky
-

Materiály z prednášok

Ďalšie materiály z prednášok

Záverečná písomka bude 14.12.2009 na cvičeniach v jednom z akvárií.

Programovacia DÚ2:

  • odovzdať do 23.59 18.11.2009 CET
  • vykresľovať na plochu pomocou knižnice glut
  • po spustení vykresliť mriežku v rovine xy a z-ovú os. Objekty sa budú pridávať náhodne na mriežku.
  • na vytvorenie objektov použiť zametaciu metódu (sweeping).
  • typy objektov: guľa, valec, kužeľ, tórus, möbiov pásik
  • interakcia pomocou klávesnice (pridávanie a uberanie objektov na mriežku, menenie typu objektu, menenie aktívneho objektu, posun po súradnicových osiach)
  • interakcia pomocou myši (otáčanie kamery okolo stredu súradnicovej sústavy, zoom in, zoom out)
  • odovzdať skomprimovaný súbor vo formáte: du2_priezvisko_meno
  • odovzdať zdrojové kódy, spustiteľnú verziu (ak nepoužívate na komprimovanie .rar, tak so zmenenou koncovkou), readme.txt
  • v prípade akýchkoľvek nejasností ma kontaktujte skôr ako bude neskoro


-
Copyright © 2008-2022 Miroslava Valíková