obrazky
-

e-mail: ...

Prípadné konzultácie môžete riešiť e-mailom alebo po dohode aj osobne.

Termíny:

  • 24. 10. 2012 - scenár
  • 31. 1. 2013 - výsledná animácia

Požiadavky na animáciu:

  • odovzdaná animácia musí zodpovedať scenáru
  • dĺžka minimálne 30 sekúnd => 30s*24fr/s = 720 políčok
  • povinné prvky: vlastné 3D modely, vlastné materiály, vlastné obrázkové UV textúry, svetlá, animácia, animácia pomocou kostry

Užitočné odkazy:

Videá z minulých rokov:

Tutoriály 1:

Tutoriály 2:

Tutoriály 3:

Tutoriály 4:

Tutoriály 5:

Tutoriály 6:

Tutoriály 7:

Tutoriály 8:

Tutoriály 9:

-
Copyright © 2008-2022 Miroslava Valíková