obrazky
-

Opakovanie - cyklus

 1. Vypíšte obdĺžnik s m riadkami a n stĺpcami.
  1 1 1 1
  1 0 0 1
  1 0 0 1
  1 1 1 1
 2. Vypíšte obdĺžnik s m riadkami a n stĺpcami.
  1 2 3 4
  1 2 3 4
  1 2 3 4
  1 2 3 4
 3. Vypíšte trojuholník s n riadkami.
  1
  1 2
  1 2 3
  1 2 3 4

Polia

 1. Naplňte pole 10 prvkov náhodnými celými číslami od 1 po 20 a vypíšte.
 2. Nájdite najmenší prvok v poli so 7 prvkami.
 3. Spočítajte počet prvkov deliteľných 3 v poli.
 4. Vymeňte dva susediace prvky.
 5. Usporiadajte prvky poľa od najmenšieho po najväčší.
-
Copyright © 2008-2023 Miroslava Valíková