obrazky
-

Opakovanie

 1. Napíšte program, ktorý skopíruje pole celých A[6] čísel do druhého poľa celých čísel B[6] tak, že posledný prvok bude na prvom mieste, predposledný na druhom atď. až prvý prvok bude na poslednom mieste.

 2. Napíšte program, ktorý nájde súčet stĺpcov v matici M[3][3].

 3. Napíš program, ktorý načíta reťazec z klávesnice a skonvertuje malé písmená v reťazci na veľké písmená.

 4. Napíšte program, ktorý vypíšte, koľko písmen a čísel sa nachádza v reťazci. Napríklad:

   V retazci sa nachadza ... pismen a ... cisel.
  

Práca s textovým súborom

 1. Vytvorte program, ktorý načíta reťazec z klávesnice a zapíše ho do textového súboru.
 2. Vytvorte program, ktorý načíta text zo súboru a vypíše ho na obrazovku.
 3. Vytvorte program, ktorý pridá ďalší text do už existujúceho súboru.
 4. Vytvorte progam, ktorý načíta text z klávesnice a zapíše ho do súboru tak, že písmená posunie o jedno miesto doprava. A -> B, B -> C, atď. až Z –> A, a -> b, b -> c, … z -> a.
-
Copyright © 2008-2023 Miroslava Valíková