obrazky
-

Opakovanie

 1. Pre ktoré čísla n platí, že n^2 je menšie ako 5*n? Napíšte program, ktorý otestuje, či nerovnosť platí pre čísla od 1 po 10.

 2. Hráme hru, v ktorej hádžeme 10-krát kockou a získame bod vždy, keď padne číslo 6. Na konci vypíšte počet bodov.

 3. Upravte predchádzajúcu hru tak, že bod získame vždy, keď po sebe padnú rovnaké čísla. Napríklad pre čísla

  4 4 6 5 3 3 3 1 5 5

  program vypíše:

  Počet bodov: 4

 4. Vytvorte program, ktorý načíta reťazec z klávesnice. Tento reťazec uloží do textového súboru tak, že namiesto znakov zapíše číselnú hodnotu znaku z ASCII tabuľky. Napríklad pre reťazec “abc10F” zapíše do súboru “97 98 99 49 48 70 “.

 5. Vytvorte textový súbor file.txt a vložte doňho ľubovoľný text. Napíšte program, ktorý pomocou sobstitučnej šifry zakóduje obsah súboru file.txt a uloží ho do súboru zakodovane.txt.

-
Copyright © 2008-2023 Miroslava Valíková