obrazky
-

Téma:

  • Fiktívny muzeálny interiér na virtuálnu inštaláciu exponátov z depozitu.

Cieľ:

  • Nasnímať dáta a vytvoriť školské dielo vo forme virtuálnej prechádzky po muzeálnom interiéri.

Zdroje:

  • QVORTRUP, L. ed. 2001. Virtual Interaction: Interaction in Virtual Inhabited 3D Worlds. Springer-Verlag London Berlin Heidelberg. ISBN 1-85233-331-6.
  • QVORTRUP, L. ed. 2002. Virtual Space: Spatiality in Virtual Inhabited 3D Worlds. Springer-Verlag London Berlin Heidelberg. ISBN 1-85233-516-5.

Textová časť bakalárskej práce: bakalarka.pdf.

www stránka k bakalárskej práci sa nachádza na adrese muzeum.visitors.sk

-
Copyright © 2008-2024 Miroslava Valíková