obrazky
-

Programovanie úloha 10

 1. Pomocou príkazu switch zistite, či je číslo kladné, záporné, alebo nula.
 2. Napíšte program, ktorý zistí, či je trojuholník rovnoramenný, rovnostranný, alebo rôznostranný. Vstupné premenné: a, b, c. Výstup: informácia oa trojuholníku.
 3. Napíšte program, ktorý spočíta počet číslic v čísle.
 4. Vypíšte ASCII tabuľku znakov s ich číselnými hodnotami v n stĺpcoch. Vstup: počet stĺpcov. Výstup: ASCII tabuľka so zvoleným počtom stĺpcov.
 5. Napíšte program, ktorý zistí, či je číslo prvočíslo, alebo nie.
 6. Pomocou cyklu vypíšte n-krát symbol * za sebou.
 7. Vypíšte n-krát symbol * pod sebou.
 8. Vypíšte plný obdĺžnik s n x m hviezdičkami.
 9. Vypíšte prázdny obdĺžnik s n x m hviezdičkami (Iba obrys.)
 10. Vypíšte trojuholník s n riadkami.
  *
  **
  ***
 11. Vypíšte žltý (viacfarebný farebný) text.
-
Copyright © 2008-2024 Miroslava Valíková