obrazky
-

Opakovanie

 1. Napíšte program na výpočet percent. Vstup: základ a percentá. Výstup: časť.

 2. Naprogramujte program, ktorý má na vstupe 3 dĺžky strán a na výstupe vypíše, či vieme daný trojuholník zostrojiť, alebo nie.

 3. Naprogramujte algoritmus, ktorý vypočíta priemer 10 čísel zadaných používateľom.

 4. Načítavajte znaky z klávesnice až do stlačenia ‘\n’ a spočítajte počet veľkých a malých písmen. Ostatné znaky si nevšímajte. Výsledok vypíšte. Použite cyklus while.

 5. Vypíšte obdĺžnik s m riadkami a n stĺpcami.
  1 1 1 1
  1 1 1 1
  1 1 1 1
  1 1 1 1

 6. Vypíšte obdĺžnik s m riadkami a n stĺpcami.
  1 1 1 1
  2 2 2 2
  3 3 3 3
  4 4 4 4

 7. Vypíšte obdĺžnik s m riadkami a n stĺpcami.
  1 2 3 4
  1 2 3 4
  1 2 3 4
  1 2 3 4

-
Copyright © 2008-2024 Miroslava Valíková