obrazky
-
 1. Pomocou for cyklu vypíšte malú abecedu.

 2. Vstup: cena produktu s DPH. Výstup: DPH.

 3. Vstup: číslo. Výstup: súčet kladných všetkých čísel deliteľných 3 alebo 4 menších ako n.

 4. Vstup: 2 čísla. Výstup: najväčší spoločný deliteľ.

 5. Vypíšte obdĺžnik s m riadkami a n stĺpcami.
  1 1 1 1
  0 0 0 0
  1 1 1 1
  0 0 0 0

 6. Vypíšte obdĺžnik s m riadkami a n stĺpcami.
  1 0 1 0
  1 0 1 0
  1 0 1 0
  1 0 1 0

 7. Vypíšte obdĺžnik s m riadkami a n stĺpcami.
  1 1 1 1
  1 0 0 1
  1 0 0 1
  1 1 1 1

-
Copyright © 2008-2024 Miroslava Valíková