obrazky
-

Opakovanie polia

 1. Zadefinujte celočíselnú konštantu s hodnotou 6.
 2. Vytvorte pole celých čísel so 6 prvkami a naplňte ho náhodnými číslami od 1 do 20.
 3. Vytvorte program, ktorý vloží nový prvok poľa na určité miesto v poli.
 4. Zistite, koľko miesta v pamäti zaberá pole celých čísel so 6 prvkami a koľko celočíselná premenná.
 5. Vypočítajte, koľko prvkov má pole celých čísel.
 6. Vytvorte druhé pole s rovnakým počtom prvkov a skopírujte doňho prvky prvého poľa.
 7. Majme 2 celočíselné polia A, B s 8 náhodne vygenerovanými prvkami.
  • Vypíšte, ktoré pole má väčší tretí prvok.
  • Vypočítajte súčet prvkov polí A a B.
  • Zistite, ktoré pole má väčší priemer prvkov.
-
Copyright © 2008-2024 Miroslava Valíková