obrazky
-

Ďalšie príklady

 1. Majme reálne premenné x a y, v ktorých sú uložené “Výsledky výpočtu”. Vypíšte na obrazovku reťazec: Hodnoty vypoctu su: x = ?, y = ?, kde za ? dosadíte hodnoty premenných x a y.
 2. Majme 3 premenné typu integer. Naprogramujte algoritmus, ktorý vypíše hodnotu najmenšej premennej.
 3. Naprogramujte algoritmus, ktorý zistí, či bod so súradnicami [x,y] leží na priamke y = 2*x+7.
 4. Majme vstupné premenné pre hmotnosť a výšku. Vyrátajte BMI a naprogramujte algoritmus, ktorý zhodnotí, či má človek podváhu BMI <= 18,5, normálnu váhu 18,5 < BMI <= 25, nadváhu 25 < BMI <= 30 alebo obezitu,
 5. Majme a,b,c - vstupné koeficienty kvadratickej rovnice, x, x1, x2 - výstupné korene kvadratickej rovnice. Predpokladajme, že a je rôzne od nuly. Vypočítajte korene kvadratickej rovnice.
 6. Načítajte znak. Podľa hodnoty vypíšte jeden z nasledujúcich nápisov, načítaný znak vypíšte v apostrofoch, napríklad:
  • interpunkcny znak: ‘>’
  • cislice: ‘4’
  • velke pismeno: ‘C’
  • male pismeno: ‘f’
 7. Overte si, že podmienky if (vyraz != 0) a if (vyraz) majú rovnakú funkciu. Overte to aj pre if (vyraz == 0) a if (!vyraz).
-
Copyright © 2008-2024 Miroslava Valíková