obrazky
-

Príkaz switch

  1. Napíšte program, ktorý vypíše 123 po stlačení klávesy ‘a’, ‘b’ alebo ‘c’. Po stlačení klávesy ’d’ vypíše 23 a po stlačení akejkoľvek inej klávesy vypíše číslo 3.
  2. Pomocou príkazu break zmeňte predchádzajúci program, aby po stlačení kláves ‘a’, ‘b’ alebo ‘c’ vypísal číslo 1, po stlačení klávesy ’d’ vypísal číslo 2 a po stlačení akejkoľvek inej klávesy vypísal číslo 3.
  3. Napíšte pomocou príkazu switch program, ktorý vypíše po stlačení klávesy ‘a’ “stlačil si klávesu a”, po stlačení klávesy ‘b’ “stlačil si klávesu b” po stlačení akejkoľvek inej klávesy vypíše “Nestlačil si ani klávesu a ani klávesu b”.
  4. Napíšte program, ktorý namiesto medzery a tabulátoru vypíše znak #, skončí po stlačení znaku ‘*’ a vypíše ostatné znaky po stlačení na klávesnici.
  5. Naprogramujte jednoduchú kalkulačku.
  6. Napíšte pomocou píkazu switch prevod z číselných známok 1,2,3,4,5 do slovných hodnotení: Výborne, Chválitebne atď.
  7. Pomocou príkazu switch napíšte program, ktorý vypíše, či je zadané číslo párne, alebo nepárne.
-
Copyright © 2008-2024 Miroslava Valíková