obrazky
-

Switch - opakovanie

 1. Pomocou príkazu switch napíšte program, ktorý vypíše, či je zvyšok po delení číslom 3 0, 1 alebo 2.
 2. Napíšte pomocou príkazu switch program, ktorý vypíše, či je písmeno samohláska alebo spoluhláska.

Cyklus While - do

 1. Napíšte pomocou cyklu while program, ktorý vypíše prirodzené čísla
  • od 1 do 10
  • od 5 do 15
  • čísla budú vypísané v rade za sebou
  • čísla budú vypísané pod sebou
 2. Pomocou cyklu while napíšte program, ktorý vypíše zostupne čísla od n po 1, kde číslo n zadáva po spustení používateľ.
 3. Pomocou cyklu while vypíšte malú abecedu.
 4. Pomocou cyklu while vypíšte všetky párne čísla od 0-100.
 5. Pomocou cyklu while vyrátajte súčet čísel od 1-n, kde n zadáva používateľ z klávesnice.
 6. Pomocou cyklu while vyrátajte súčet všetkých párnych čísel od 1-n.
-
Copyright © 2008-2024 Miroslava Valíková