obrazky
-

If-else opakovanie

 1. Napíšte program, ktorý vypíše, či je číslo deliteľné číslom 5 a číslom 11.
 2. Napíšte program, ktorý vypíše, či je rok prestupný, alebo neprestupný.
 3. Napíšte program, ktorý má na vstupe uhly trojuholníka a na výstupe vypíše, či trojuholník vieme zostrojiť, alebo nie.

Cyklus while - opakovanie

 1. Napíšte program, ktorý vypíše malú násobilku pre číslo zadané používateľom.
 2. Napíšte program, ktorý nájde prvú a poslednú číslicu celého čísla n.
 3. Napíšte program, ktorý vypočíta súčet prvej a poslednej číslice celého čísla n.
 4. Napíšte program, ktorý vymení prvú a poslednú číslicu celého čísla n.
 5. Vypočítajte súčet číslic celého čísla n.
 6. Napíšte program, ktorý napíše celé číslo odzadu.
 7. Otestujte, či je číslo palindróm, alebo nie.
 8. Napíšte program pomocou while a switch, ktorý vypíše číslo pomocou slov. Napr. 1546 vypíše ako jeden pat styri sest.
-
Copyright © 2008-2024 Miroslava Valíková