obrazky
-

Opakovanie

 1. Vstup: číslo. Výstup: informácia, či je číslo deliteľné 4.

 2. Vstup: rok. Výstup: či rok je rok priestupný alebo nie.

 3. Vstup: cena produktu s DPH. Výstup: DPH.

 4. Vstup: číslo. Výstup: súčet kladných všetkých čísel deliteľných 3 alebo 4 menších ako n.

 5. Vstup: 2 čísla. Výstup: najväčší spoločný deliteľ.

 6. Vypíšte obdĺžnik s m riadkami a n stĺpcami.
  1 1 1 1
  1 1 1 1
  1 1 1 1
  1 1 1 1

 7. Vypíšte obdĺžnik s m riadkami a n stĺpcami.
  1 1 1 1
  0 0 0 0
  1 1 1 1
  0 0 0 0

 8. Vypíšte obdĺžnik s m riadkami a n stĺpcami.
  1 0 1 0
  1 0 1 0
  1 0 1 0
  1 0 1 0

 9. Vstup: číslo. Výstup: obrátené číslo. (Napr.: vstup: 123 výstup: 321).

Online c compiler: https://www.onlinegdb.com/online_c_compiler

 1. Input: whole number. Output: if the number is divisible by 4 or not.

 2. Input: year. Output: information if it is a leap year, or not.

 3. Input: price with tax. Output: tax.

 4. Input: whole number. Output: sum of positive numbers divisible by 3 or 4 smaller than n.

 5. Input: two whole numbers. Output: greatest common divisor.

 6. Print rectangle number pattern with m rows and n columns. Example:
  1 1 1 1
  1 1 1 1
  1 1 1 1
  1 1 1 1

 7. Print rectangle number pattern with m rows and n columns. Example:
  1 1 1 1
  0 0 0 0
  1 1 1 1
  0 0 0 0

 8. Print rectangle number pattern with m rows and n columns. Example:
  1 0 1 0
  1 0 1 0
  1 0 1 0
  1 0 1 0

 9. Input: whole number. Output: reverse number. (Example: input: 123 output: 321).

-
Copyright © 2008-2023 Miroslava Valíková