obrazky
-

Údajové typy

 1. Aký typ premennej by ste použili v nasledujúcich úlohách? Úlohy naprogramujte.
  • Načítajte dve čísla a vykonajte všetky aritmetické operácie.
  • Nájdite druhú odmocninu čísla.
  • Prerátajte dni na týždne a týždne na roky.
  • Vstup: polomer r. Výstup: priemer, obvod a obsah kruhu s polomerom r.
  • Pomocou for cyklu vypíšte malú abecedu.
 2. Zistite hodnotu premennej i, ak pred vykonaním operácie bolo i = 6:
  • i += 5;
  • i -= 3;
  • i *= 2;
  • i /= 4;
 3. Zadefinujte celočíselnú konštantu s hodnotou 6.
 4. Vytvorte pole celých čísel so 6 prvkami a naplňte ho.
 5. Vytvorte druhé pole s rovnakým počtom prvkov a skopírujte doňho prvky prvého poľa.
 6. Vytvorte program, ktorý vloží nový prvok poľa na určité miesto v poli.
 7. Zistite, koľko miesta v pamäti zaberá pole celých čísel s 5 prvkami a koľko celočíselný premenná.
 8. Zistite koľko prvkov má pole celých čísel.
-
Copyright © 2008-2023 Miroslava Valíková