obrazky
-

Opakovanie

  1. Zadefinujte celočíselné pole s 8 prvkami a naplňte ho.
  2. Ak je tretí prvok deliteľný 4, vypíšte ho.
  3. Vypíšte súčet prvého a posledného prvku poľa.
  4. Ak je súčet druhého a tretieho prvku väčší, ako ôsmy prvok, tak vypíše druhý prvok, inak vypíše posledný prvok poľa.
  5. Spočítajte počet párnych a nepárnych čísel v poli.
  6. Naprogramujte program, ktorý zistí, či sa zadané číslo nachádza v poli.
-
Copyright © 2008-2023 Miroslava Valíková