obrazky
-

Opakovanie polia

 1. Zadefinujte 2 celočíselné polia A, B so 6 prvkami a naplňte ich.
  • Vypíšte, ktoré pole má väčší tretí prvok.
  • Vypočítajte súčet polí A a B.
  • Zistite, ktoré pole má väčší priemer prvkov.
 2. Odstráňte 3. prvok v poli A.

Matice

 1. Zadefinujte, naplňte a vypíšte dvojrozmerné pole (maticu) C s 3 stĺpcami a 3 riadkami.
 2. Vypíšte prvý stĺpec matice C.
 3. Vypíšte prvý riadok matice C.
 4. Vypíšte diagonálu matice C.
-
Copyright © 2008-2023 Miroslava Valíková