obrazky
-

Opakovanie

 1. Mobilný operátor Zodrafon počíta platby za prenesené dáta podľa odlišných pravidiel:
 • keď za deň prenesieš menej, ako 10 megabajtov, zaplatíš za každý megabajt 1 euro,

 • inak zaplatíš 10 eur a k tomu za každý megabajt nad limit 10 megabajtov zaplatíš 3 eurá. Napíš program mobilne_data2.c, ktorý počíta a vypisuje cenu podľa týchto pravidiel, a over, či funguje správne. Program by mal napríklad vypísať:

   Zaplatis 6 eur pre 6 megabajty.
   Zaplatíš 40 eur pre 20 megabajty.
  
 1. Napíšte program, ktorý zistí celkový počet slov v reťazci.

 2. Napíšte program, ktorý zistí, či zadané slovo je palindróm.

 3. Zapíšte do textového súboru nasledujúci text

   Naši k vašim
  
   Poslali ma naši k vašim,
   aby prišli vaši k našim.
   Ak neprídu vaši k našim,
   tak neprídu naši k vašim.  
  
 4. Vytvorte program, ktorý skopíruje obsah jedného súboru do druhého.

 5. Spočítajte počet znakov a riadkov v súbore.

-
Copyright © 2008-2023 Miroslava Valíková