obrazky
-

Práca s textovými súbormi

 1. Vytvorte textový súbor file.txt a napíšte doňho ľubovoľný text. Vytvorte program, ktorý načíta obsah súboru file.txt a vypíšte ho na obrazovku.
 2. Vytvorte program, ktorý načíta reťazec z klávesnice a zapíše ho do súboru file.txt.
 3. Naprogramujte program, ktorý načíta text z klávesnice a pripojí ho k textu v súbore file.txt.
 4. Napíšte program, ktorý načíta text z klávesnice a zapíše ho do textového súboru odzadu.
 5. Vytvorte program, ktorý sa spýta používateľa na meno, priezvisko a vek a tieto informácie
  • zapíše do textového súboru data.txt
  • pripojí do textového súboru data.txt
 6. Napíšte program, ktorý odstráni prázdne riadky z textu v súbore file.txt.
 7. Napíšte program, ktorý odstráni zdvojené medzery z textu v súbore file.txt.
 8. Vytvorte program, ktorý zmení všetky malé písmená v textovom súbore na veľké a naopak.
-
Copyright © 2008-2023 Miroslava Valíková