obrazky
-

Programovanie úloha 9

 1. Nájdite riešenia kvadratickej rovnice ax^2 + bx + c. Vstupné premenné: a, b, c. Výstupné premenné: x1, x2.
 2. Napíšte program, ktorý zistí, či je trojuholník rovnoramenný, rovnostranný, alebo rôznostranný. Vstupné premenné: a, b, c. Výstup: informácia oa trojuholníku.
 3. Napíšte program, ktorý vypíše súčet všetkých párnych čísel od 1 po n.
 4. Nájdite prvú a poslednú číslicu zo zadaného čísla.
 5. Napíšte program, ktorý zistí, či je číslo prvočíslo, alebo nie.
 6. Pomocou cyklu vypíšte n-krát symbol * za sebou.
 7. Vypíšte n-krát symbol * pod sebou.
 8. Vypíšte plný obdĺžnik s n x m hviezdičkami.
 9. Vypíšte prázdny obdĺžnik s n x m hviezdičkami (Iba obrys.)
 10. Vypíšte trojuholník s n riadkami.
  *
  **
  ***
 11. Vypíšte žltý (viacfarebný farebný) text.
-
Copyright © 2008-2023 Miroslava Valíková